Registrace

Detaily k registraci na Junktown 2017

Vybudovat postapokalyptický lunapark přeci jen něco stojí, hoďte nám zátky a račte vstoupit!

REGISTRACE JUNKTOWN 2017

Pro registraci facebookový kanál Junktownu. 20. března a 20. dubna 2017 se tam objeví link, který vás odkáže na nový registrační systém.

  • Zadáte občanské jméno a email. Limit v registračním systému jsou dvě místa na jeden email.
  • Na email vám přijdou platební údaje, kde a jak můžete uhradit členský příspěvek za vstup do Junktownu.
  • Po uhrazení příspěvku vám systém odešle potvrzovací email s dokumentem, kterým se prokážete u vstupu na akci.
  • Deadline na uhrazení příspěvku je týden (7 dní), pak rezervace místa v limitovaných kapacitách propadá.

Do areálu základny budeme vpouštět pouze předem registrované členy s platným potvrzením o složení členského příspěvku. Registraci nebude možné vyřešit až na branách. Vandráky bez registrace budeme nuceni poslat zpět do pustiny ...

VIP VSTUP

Mnoho z podporovatelů Junktownu v minulosti poptávalo možnost přispět na jeho budování větší částkou. Vaší podpory si vážíme a chceme ji náležitě odměnit! Proto chystáme od března nový model registrací, kterým říkáme "Arcipán".

Co to znamená? Složíte větší příspěvek a užijete si větší zábavu. Arcipáni budou mít své vyhřáté VIP sedačky v kině, přístup ke komorním workshopům, na vstupu obdrží více zátek a na Info stánku na ně bude čekat nabušený balíček darů s věnováním od Radních Junktownu.

REGISTRACE VIP NALEZNETE ZDE!

PŘEDNOSTNÍ MÍSTA

Není žádným tajemstvím, že Junktown ve svých řadách upřednostňuje pracovité, ochotné a aktivně se zapojující fanoušky. Pomoc s budováním a přípravami oceníme místem v kapacitách a dalšími benefity.

Máte zkušenosti s řemeslem (pokrývač, svářeč, instalatér, tesař...) ?
Máte nevyužívaný stavební materiál jako jsou trámy, prkna, vlnité plechy atd...?
Máte přístup k většímu množství koberců, pohovek, nábytku na skladování, nářadí...?
Máte jiný nápad, jak pomoci budování města?

Pište na junktown@email.cz !

Každé nabídky pomoci si vážíme, bez aktivních fanoušků by Junktown nikdy nevznikl a nepřežil dodnes.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Veškeré platby ve prospěch projektu Junktownu, jsou přijímány výhradně ve formě členských příspěvků vyměřovaných dle § 235 zákona č. 89/2012 Sb. a stanov.

Jak pomůžou příspěvky Junktownu?

VYBRANÉ PŘÍSPĚVKY BUDOU PROJEKTEM POD ZÁŠTITOU SPOLKU POUŽITY:

  • na rekultivaci objektu bývalé raketové základny Bratronice
  • na provozní náklady a rozvoj projektu Junktown
  • na realizaci poslání Občanského sdružení Alternativa II, z.s. (www.osa2.cz)

PODROBNÉ PLATEBNÍ PODMÍNKY / ZÁKONNÉ POUČENÍ:

Projekt Junktown (dále jen „Projekt“) a akce Junktown 2017 (dále jen „Akce“) je realizována pod záštitou Občanského sdružení Alternativa II, z.s. (dále jen „Spolku“) na spolkové neziskové a nespotřebitelské členské bázi dle stanov Spolku (dále jen „Stanov“), za účelem rekultivace objektu bývalé raketové základny Bratronice, aktivního volnočasového vyžití členů a naplňování vybraných oblastí spolkového poslání, kterým je podpora aktivního bytí, seberealizace, vědy, kultury, sportu, tělovýchovy, vzdělávání, občanské angažovanosti, volnočasového vyžití, jakož i všech ostatních aktivit směřujících k všestrannému rozvoji jedince i společnosti. Veškeré platby ve prospěch projektu Junktown jsou přijímány Spolkem výhradně ve formě členských příspěvků (neboli zkráceně jen „příspěvků“) stanovovaných Spolkem na základě § 233 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“), přičemž upozorňujeme, že dobrovolná úhrada příspěvku ve prospěch Spolku je dle spolkových Stanov považována současně i za projev vůle ve smyslu § 233 (2) NOZ, na základě čehož plátci stanoveného příspěvku vzniká nejpozději okamžikem přijetí příspěvku ze strany Spolku v souladu se Stanovami a interními předpisy bezzávazkový členský status „podporovatel“ Projektu a řadové neregistrované členství ve Spolku, které příslušného člena opravňuje ve Spolkem stanoveném rozsahu navštěvovat prostory Projektu, účastnit se Akcí Projektu a čerpat příslušné členské výhody a služby Projektu poskytované „podporovatelům“ Projektu výhradně a pouze na spolkové neziskové a nespotřebitelské bázi v rámci hlavní činnosti Spolku za účelem realizace spolkového poslání a efektivního interního fundraisingu / crowdfundingu. Nesouhlasíte-li s uvedenými platebními podmínkami, neprovádějte ve prospěch Spolku jakoukoliv platbu, anebo požádejte neprodleně o vrácení platby, pokud jste tuto platbu provedl(a) v domnění, že se jedná o jiný právní akt za jiných platebních podmínek. Změnu členství z neregistrovaného na registrované lze provést na adrese www.osa2.cz/registrace. Stanovy, jakož i ostatní informace o Spolku jsou k dispozici ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 16540.

NEPŘEHLÉDNĚTE

MÍSTO

Tři podzemní bunkry napěchované hudbou, party a filmy v postapo duchu, o nic podobného se u nás ještě nikdo nepokusil. V rozsáhlém areálu raketové základny Bratronice se najde dost prostoru pro larpové bitky, jugger, jízdy postapo károu i romantické procházky radioaktivní bažinou.

PROGRAM

Chcete si zavzpomínat na nejlepší hlášky z Falloutu, zakousnout hrst hmyzáků, zatrsat si na rokenrolovém večírku na konci světa nebo si nechat na hlavu svrhnout 20 kilotun industriálního hluku?
Proti gustu žádný atomák. Na Junktown programu si každý najde svoje.

ČASTÉ DOTAZY

Nevíte si rady? Chybí vám některé informace? Zapomněli jsme na něco?
Dost možná.
Všechny důležité otázky k postapokalyptického lunaparku a odpovědi na ně najdete v FAQ!